Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


De werkgroep

De Werkgroep Zonne-energie Fryslân is in 2004 opgericht, met als doel om informatie uit te wisselen tussen bezitters van zonnestroompanelen en te komen tot een goede terugleververgoeding.

De doelstellingen zijn in 2010 opnieuw geformuleerd:

1. verschaffen van informatie over werking, aanschaf en installatie van zonnestroom-installaties
2. verzorgen van presentaties
3. uitwisseling van informatie en ervaringen met collega-verenigingen en contacten onderhouden met andere relevante partijen
4. het aanbieden en onderhouden van actuele onderwerpen m.b.t. zonnestroom-installaties middels de website www.zonne-energie-fryslan.nl

Het bestuur van de werkgroep heeft 3 bestuursleden:

Omdat wij geen officiële vereniging zijn, hebben wij geen leden. Wel hebben wij een achterban van meer dan 130 medestanders.

De Werkgroep Zonne-energie Fryslân (WZF) geeft een informatieboekje uit om de geïnteresseerde leek enigszins wegwijs te maken op het gebied van zonne-energie. In dit boekje beperken we ons tot de opwekking van elektriciteit uit zonlicht.

Na lezing heeft u een redelijk idee van wat erbij komt kijken om zelf elektriciteit uit zonlicht te maken, en waarop u moet letten bij het uitvoeren van uw plan.

Dit boekje schrijven we voor de particulier die een klein systeem (tot ongeveer 5.000 Wattpiek), dus ongeveer 25 – 30 panelen, wil plaatsen. Voor grote projecten, bijvoorbeeld op bedrijfshallen of grote boerenschuren, zijn vaak meer en andere zaken van belang. Het voert te ver om die in dit boekje uit te leggen.

Wel is de algemene informatie (hoe werkt een zonnepaneel etc.) ook van toepassing voor grotere systemen.

Via deze website kunt u dit informatie-boekje bestellen.