Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Vacatures bestuur WZF

Het bestuur van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân (nu bestaande uit 3 personen) zoekt nieuwe bestuursleden. We zijn een kleine informele organisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van eigenaren van kleine zonnepaneelinstallaties in de breedste zin van het woord.
We hebben geen kantoor(organisatie); de werkzaamheden worden verricht vanuit de eigen woning.
Het bestuur vergadert een keer per 6 - 8 weken bij één van de bestuursleden thuis.

We zoeken mensen die een gedeelte van de volgende taken op zich willen nemen:

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter, Juuk Slager, telefoon 058 - 255 33 31 of email: slager@planet.nl