Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Slimme meters
Wachten tot de netbeheerder komt om de meter om te wisselen?

Dit artikel is bedoeld voor de mensen die zonnepanelen hebben, en nog geen meter met 3 of 4 telwerken hebben, en ook geen draaischijfmeter hebben. Met andere woorden, de mensen die wel zonnestroom opwekken, maar wiens teruglevering aan het net niet geregistreerd wordt.

Alle andere mensen hebben nu al (of nog, met een draaischijfmeter) een goede meter. Vanaf 2008 tot 2014 worden alle elektriciteitsmeters bij huishoudens in Nederland vervangen worden door de slimme meter. Belangrijke kenmerken van de slimme meter zijn: hij heeft 4 telwerken en de meterstand kan op afstand opgenomen worden. Deze 4 telwerken zijn belangrijk, want bij mensen die zonnepanelen hebben wordt dan automatisch gemeten hoeveel stroom zij terugleveren aan het net.

De nieuwe slimme meters zullen zonder extra kosten voor de klant geplaatst worden. Dat betekent dat u niet betaalt als de monteur op de stoep staat om uw oude meter te vervangen door een slimme meter.

Als u nu zelf aan de netbeheerder vraagt om uw digitale meter met 2 telwerken te vervangen door een meter die ook teruglevering kan registreren, moet u hiervoor betalen. Afhankelijk van de netbeheerder tussen de 61 en de 104 Euro. Daarnaast zult u elk jaar extra kosten voor de meteropname gaan betalen, omdat er geen 2, maar 4 telwerken afgelezen en geregistreerd moeten worden.

De vraag is dan ook of het nu nog lonend is om zelf te vragen om metervervanging, of dat u beter kunt wachten tot u so wie so een slimme meter "krijgt". Op deze vraag is geen algemeen antwoord te geven. Het hangt van een aantal factoren af. Een berekening maken is niet mogelijk, omdat tenminste één factor niet bekend is, en u deze factor waarschijnlijk ook niet te weten zult komen. Dit is namelijk wanneer de netbeheerder bij u een slimme meter komt plaatsen. Dit kan volgend jaar zijn, maar ook pas in 2014. Voor zover wij weten is er nu nog geen planning bij de netbeheerders welke wijk / stad wanneer voorzien wordt van slimme meters. U zult begrijpen dat de netbeheerders niet alle meters (ongeveer 7 miljoen stuks) binnen enkele maanden om kunnen wisselen, vandaar de overgangsperiode tot en met 2014.

In zijn algemeenheid geldt het volgende:
1. hoe meer panelen u heeft (dus hoe meer stroom u opwekt) hoe groter de kans is dat meteromwisseling lonend is.
2. Hoe meer stroom u overdag verbruikt, des te kleiner de kans dat meteromwisseling lonend is. Hoe meer stroom u gebruikt, hoe minder van de op dat moment geproduceerde stroom teruggaat het net in, en hoe minder er dus na plaatsing van een nieuwe meter, met uw verbruik verrekend zal worden.

Twee rekenvoorbeelden:
1.
U heeft 2000 Wp aan zonnepanelen op het dak. Deze panelen produceren ongeveer 1700 kWh. Hiervan gebruikt u op het moment zelf ongeveer 700 KWh. U houdt dus 1000 KWh over die wel teruggeleverd worden, maar waar u geen vergoeding voor krijgt. Voor 1000 KWh geregistreerde teruglevering krijgt u een korting op uw elektriciteitsrekening van ongeveer 210 Euro. Hiervan gaat 37 Euro verloren aan extra kosten meteropname bij netbeheerder Essent. Er blijft dus over 173 Euro. Hier gaat nog ruim 99 Euro af aan kosten meteromwisseling (Essent). Het eerste jaar houdt u dus al 74 Euro over aan uw meteromwisseling. Stel, Essent komt in begin januari 2010 bij u de meter omwisselen. Dan heeft u dus door nu al zelf een meter met 4 telwerken te bestellen, een voordeel gehad van 74 + 173 = 247 Euro.

2.
U heeft 840 Wp aan zonnepanelen op het dak. Deze panelen produceren ongeveer 714 KWh. Hiervan gebruikt u op het moment zelf ongeveer 600. U houdt dus 114 KWh over die wel teruggeleverd worden, maar waar u geen vergoeding voor krijgt. Voor 114 KWh geregistreerde teruglevering krijgt u een korting op uw elektriciteitsrekening van ongeveer 24 Euro. Hiervan gaat 37 Euro verloren aan extra kosten meteropname bij Essent. Met andere woorden: wanneer de netbeheerder ook komt, het is nooit aantrekkelijk om zelf al eerder de meter om te laten wisselen. Het beste kunt u een klein beetje meer stroom gaan verbruiken als het mooi weer is (overdag wassen i.p.v. 's avonds, en daarna het strijkwerk doen of de appeltaart bakken). Meteromwisseling is voor u zinloos. Of u moet overdag veel minder stroom gaan gebruiken, zodat u meer terug kunt leveren, en omwisseling misschien alsnog lonend wordt. Zie de berekening hierboven.

Tot zover dit algemene verhaal. U zult voor uzelf de afweging moeten maken wat het meest aantrekkelijke is. Wij kennen uw situatie niet, weten niet wanneer uw meter omgewisseld zal worden, en kunnen u dus ook geen advies geven. Hopelijk geeft dit artikel wat handvaten voor een weloverwogen gok / beslissing.

-----------------------------------------------------------------------

Slimme meters

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht 10 februari 2006
Slimme meter voor ieder huishouden


Iedere kleinverbruiker van elektriciteit en gas in Nederland krijgt in principe een zogenoemde slimme meter. Dit is een elektriciteits- of gasmeter die op afstand uitleesbaar en aanstuurbaar is en waaraan software kan worden toegevoegd die bepaalde toepassingen als afschakelen en dimmen mogelijk maakt.
De netbeheerder is verantwoordelijk voor de uitrol van de slimme meters over Nederland. De leverancier van gas en elektriciteit is verantwoordelijk voor het uitlezen en verwerken van meetgegevens en krijgt in de beginfase invloed op de prioritering van de uitrol van de meters.
De meterhuur wordt gereguleerd door de Directie Toezicht Energie (DTe). Dit stelt minister Brinkhorst van Economische Zaken voor in een brief aan de Tweede Kamer over zijn beleid ten aanzien van het marktmodel voor kleinverbruikers. Op het moment dat de kleinverbruiker de beschikking heeft over een slimme meter, ontvangt hij vaker informatie over zijn energieverbruik. Op de klant toegesneden informatie over besparingsmogelijkheden geeft een impuls voor energiebesparing. Door actuele on-line beschikbare meterstanden wordt de eindafrekening betrouwbaarder, gaan verhuizingen en switches soepeler en kan de netbeheerder de voorzieningszekerheid beter waarborgen.
De minister wil de uitrol van slimme meters over Nederland in drie perioden van 2 jaar tot stand brengen. Na elke twee jaar worden dan de vorderingen getoetst en worden zonodig nadere eisen gesteld aan de uitrol. Hij denkt daarbij aan een gereguleerde uitrol door de regionale netbeheerders. Onder regie van het ministerie van Economische Zaken zal een overeenkomst worden opgesteld met marktpartijen over de implementatie van het door de minister voorgestelde marktmodel en de werking daarvan in met name de eerste fase van de uitrol. Deze overeenkomst moet uiterlijk 1 september 2006 zijn beslag krijgen, waarna met de uitrol kan worden begonnen.

slimme_meter
Slimme meter
De slimme meter heeft 4 telwerken:
1 telwerk voor laagtarief
1 telwerk voor hoogtarief
2 telwerken voor teruglevering.