Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Omvormers

Rechter geeft eigenaar kapotte OK4E-omvormers gelijk

De kantonrechter in Zwolle heeft Vereniging Zonnestroom in zijn vonnis van 19 april 2007
veroordeeld tot vergoeding van de door J. Slager, bestuurslid van de Werkgroep Zonne-energie
Fryslân, te maken kosten als gevolg van het niet goed functioneren van zijn 4 stuks OK4E-omvormers.

Betreffende bestuurslid van de Werkgroep Zonne-energie Fryslân had problemen met de OK4E-omvormers van zijn zonnepanelen. In eerste instantie was de leverancier, Vereniging Zonnestroom uit Deventer, bereid de omvormer onder de garantie te vervangen. Toen na afloop van de garantie- en coulancetermijn (totaal 3 jaar) weer omvormers stuk gingen, gaf Vereniging Zonnestroom niet thuis. Ook op telefonische en schriftelijke verzoeken om contact werd noch door Vereniging Zonnestroom, noch door Stroomwerk (die eerder ook al gecorrespondeerd had met Juuk Slager) gereageerd. Hem restte dan ook niets anders dan de zaak aanhangig te maken bij de kantonrechter. Hierbij claimde hij een nieuwe omvormer ter vervanging van de 4 OK4E omvormers van NKF, alsmede vergoeding van de te maken installatiekosten, gemiste opbrengst van de panelen en enige bijbehorende kosten.
Na een lange procedure (9 maanden) heeft de kantonrechter nu uitspraak gedaan. In de loop van de procedure gaven Vereniging Zonnestroom en Stroomwerk impliciet toe (tenminste ze deden geen enkele moeite de stelling van Juuk Slager te weerleggen) dat de omvormers productiefouten vertonen, maar stelden dat zij hiervoor niet aansprakelijk zijn, omdat de garantietermijn verlopen is. Tevens hebben Zonnestroom en Stroomwerk geprobeerd via een tussenprocedure eerst een uitspraak te krijgen over de vraag of zij de fabrikant (NKF) aansprakelijk kunnen stellen. Een van de problemen van Stroomwerk en Zonnestroom is dat de huidige eigenaar van NKF niet bereid is met Stroomwerk en Zonnestroom tot een oplossing te komen, ondanks dat zij dat eerder wel deed met grote firma's als NUON en ENECO.

De uitspraak van de rechter luidt (beknopt samengevat) als volgt:

  1. Vereniging Zonnestroom wordt veroordeeld tot het vergoeden aan Juuk Slager van de kosten van een nieuwe omvormer, installatiekosten, opbrengstverlies, wettelijke rente en kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar etc.
  2. Stroomwerk is inderdaad geen partij in het geschil dat Slager heeft, omdat zij de overeenkomst met Slager niet gesloten heeft. Dat zij zich later met de zaak heeft bemoeid wil nog niet zeggen dat zij alsnog partij bij de overeenkomst is geworden.
  3. De procedure van Stroomwerk en Zonnestroom tegen Draka loopt nog door. De rechter oordeelt dat Stroomwerk geen partij is t.o.v. Draka. Vereniging Zonnestroom moet bewijzen dat Draka bij het oorspronkelijke contract tot levering van omvormers door NKF aan Vereniging Zonnestroom partij was. Het lijkt waarschijnlijk dat er een nauwe verwevenheid van Draka met NKF is, al dan niet in concernverband. De kantonrechter gaat ervan uit dat uit diverse bronnen helder moet kunnen worden wie nu voor de verplichtingen van NKF aansprakelijk is. In deze procedure houdt de kantonrechter zijn beslissing aan.

Inmiddels heeft Vereniging Stroomwerk aan Juuk Slager betaald wat zij volgens het vonnis van de kantonrechter moest betalen. De zaak van Juuk Slager is hiermee dus definitief tot een goed einde gekomen.

Conclusie:

- De rechter is van mening dat Vereniging Zonnestroom niet weerlegd heeft dat de omvormers niet goed functioneren (niet functioneren zoals Juuk Slager mag verwachten, gelet op de productspecificaties), en dat zij dus aansprakelijk is voor de kosten van nieuwe apparatuur en bijkomende kosten.
- Mensen die nu een vordering in willen stellen, moeten heel goed kijken met wie zij de overeeneenkomst tot levering hebben gesloten, en aan wie zij betaald hebben. Die partij is aansprakelijk te stellen, andere partijen niet.
- Over het verhalen van kosten door de leverancier op de fabrikant is nog geen duidelijkheid. Hier wordt nog verder over geprocedeerd.

Mensen die nog meer informatie willen hebben, kunnen contact opnemen met Juuk Slager via slager@planet.nl of 058 - 255 33 31.

Op de website van Peter Segaar vindt u uitgebreide informatie over de problemen met omvormers PolderPV