Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


De draaischijfmeter (Ferrarismeter)

Sinds 14 juni 2005 is de Meetcode aangepast.
(De Meetcode is een onderdeel van de Electriciteitswet).

Wat houdt deze aanpassing in:
Bestaande meters kunnen gedurende hun levensduur gehandhaafd blijven. Alleen bij nieuwe situaties is een driedubbel telwerk noodzakelijk. Dat betekent dat bij kleinverbruikers de draaischijfmeter kan blijven zitten, totdat die aan reguliere vervanging toe is of om een andere reden vervangen moet worden.

De meetbedrijven en het vervangen van de draaischijfmeter:

Nuon, Essent en Eneco voeren geen actief beleid om de draaischijfmeters te vervangen.

Draaischijfmeter

Het is wel zo dat meters geijkt moeten worden. Dit dient één maal in de 5 jaar te gebeuren.
Vervanging vindt uitsluitend plaats op basis van afkeuring (door KEMA) van de betreffende jaarpopulatie (groep meters in een bepaald jaar geplaatst).
Dit houdt dus in dat als er één meter wordt afgekeurd van betreffende jaarpopulatie, dan wordt de hele jaarpopulatie vervangen door nieuwe meters.
Valt uw meter binnen deze jaarpopulatie, dan krijgt u een brief van het meetbedrijf dat uw meter vervangen moet worden. Helaas kan het ook gebeuren dat er zonder aankondiging van het meetbedrijf een monteur bij u op de stoep staat. Als u op dat moment geen meter wisseling wilt, ga NIET in discussie met de monteur. Zeg tegen de monteur dat u deze meter wisseling niet wilt en neem vervolgens contact op met het meetbedrijf.

De regel is dat binnen 14 dagen na ontvangst brief Nuon/Essent/Eneco de meter vervangen wordt. Als de meter vervangen wordt, komt er een digitale teruglevermeter in met 4 telwerken:
                één telwerk voor hoogtarief
                één telwerk voor laagtarief
                twee telwerken voor teruglevering
Dit telwerk voor teruglevering wordt alleen dan geactiveerd als u dit aanvraagt bij Nuon Essent, Eneco.
Als u wilt salderen, vergeet niet om u aan te melden bij de netbeheerder(zie Vergoeding).

Het vervangen van de draaischijfmeter is gratis, alleen als u zelf vraagt om vervanging van de draaischijfmeter of een meter die niet terug kan draaien, draait u zelf op voor de kosten van vervanging van deze nieuwe meter (zie Laatste Nieuws: 17 december).

Digitale teruglever meter