Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


MEP subsidie

Vrijdag 1 december 2007

Er komt een kostenvergoedingsregeling voor degenen die voor 18 augustus 2006 MEP subsidie hadden willen aanvragen en daarvoor al kosten hebben gemaakt bijv.: het aanpassen van de meterkast voor de MEP meters. Er moet een overzicht komen van de kosten die er zijn gemaakt en er moet een accountantsverklaring komen. Deze accountantsverklaring valt ook onder de kostenvergoedingsregeling. Vanaf 15 december 2006 is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor deze regeling. Senternovem gaat deze regeling uitvoeren.


Oktober 2006
Met ingang van 18 augustus j.l. heeft minister Wijn van Economische Zaken de MEP subsidie stop gezet voor nieuwe aanvragen. De motie van de SGP, die voorstelden om met een goede overgangsregeling te komen voor mensen die voor 18 augustus al aantoonbaar investeringen hebben gedaan, is afgewezen.Het MEP verhaal is nog niet afgelopen. Er wordt in Den Haag nog steeds gesproken over de MEP subsidie en er worden nog moties ingediend met betrekking tot de MEP subsidie. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren.

Voor alle duidelijkheid: Er kan géén MEP subsidie meer aangevraagd worden.

MEP betekent: Milieukwaliteit van de Elektriciteit Productie

Met deze regeling stimuleert de overheid de productie van milieubewust opgewekte energie.

De MEP subsidie is van 01-01-2005 t/m 31-12-2007 9,7 eurocent per kWh

Er is keuze uit twee mogelijkheden om de MEP subsidie aan te vragen:

1. De MEP subsidie kan aangevraagd worden over de productie (opwek) van de zonnepanelen
                          of
2. De MEP subsidie kan aangevraagd worden over de teruglevering aan het net

Men heeft 10 jaar recht op MEP subsidie

Aangezien het aanvragen van de MEP subsidie een behoorlijke klus is, kan de Werkgroep Zonne-energie Fryslân dit, tegen vergoeding, ook voor u laten verzorgen.
Voor meer informatie kunt u Contact opnemen met de voorzitter.