Werkgroep Zonne-energie
Fryslân


Jaarafrekening
Greenchoice levering
Jaarafrekening Greenchoice. Deze jaarafrekening betreft dubbeltarief, dus hoog- en laagtarief. Hoogtarief € 0,2107 per kWh
Laagtarief € 0,1447 per kWh

Ter informatie:
Er liggen 16 panelen op het dak à 200 WP per stuk, dus totaal 3200 WP.
Per jaar wordt er ongeveer 2800 kWh zonne-energie geproduceerd en 1700 kWh teruggeleverd. Voor aanschaf zonnepanelen was het elektriciteitsverbruik 4500 kWh per jaar.
Het verbruik met zonnepanelen en bezuinigen is ongeveer 2900 kWh per jaar

Greenchoice salderen
Verrekening teruglevering Greenchoice. Voor teruglevering wordt enkeltarief gehanteerd:
€ 0,1826 per kWh